Wijnhelden Fietstour startplaats Heesch

25,00

x

Met dit ticket start je de fietstour op zaterdag 9 juli om 11.00 uur in Heesch.

Bij betaling ga je akkoord met onze voorwaarden van dit evenement zoals vermeld bij extra informatie.

De tour brengt je via knooppunten door de mooie natuur langs onze winkels waar je kunt genieten van een proefglas wijn met een lekkere amuse. Ook aan een verfrissend ijsje onderweg is gedacht. De fietsroute brengt je terug naar de plaats waar je bent gestart.

Een week voor de start ontvang je van ons een mail met de route.

Je deelname bewijs ontvang je bij de start.

De kleine lettertjes:

  • Deelname aan het evenement is alleen mogelijk voor ingeschreven deelnemers. 
  • Fietsers jonger dan 18 jaar mogen alleen meedoen onder verantwoordelijkheid van hun ouders/voogd of door hen aangewezen begeleiders en krijgen een glaasje limonade in plaats van een proefglas wijn.
  • Het inschrijfgeld zal niet worden teruggestort indien een deelnemer zich afmeldt.
  • Deelnemers respecteren overige weggebruikers, het publiek, natuur en milieu.
  • Deelnemen aan het evenement is vrijwillig, op eigen risico, voor eigen rekening en voor eigen verantwoordelijkheid.
  • De organisatie is niet aansprakelijk voor welk letsel of schade dan ook van deelnemers of betrokken derden. Dit geldt ook voor verlies of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemers.
  • Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel.
  • De deelnemer vrijwaart de organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
  • De deelnemende locaties zijn op dezelfde voet als de organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.
  • Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d., gemaakt ten tijde van deelname aan het evenement, voor promotionele doeleinden van Wijnhandel van Helden.